Fagforbundet Snillfjord

Fagforeningas forside arkiv

Jubileumsmerker, nåler og diplom

LOs 40 års merke, fagforeningens 25 års jubileumsmerke og Fagforbundets gullmerke med diplom.

Medlemsutvikling pr. 1. januar 2006

Fagforbundet har nå 286 019 medlemmer, herav 187 808 yrkesaktive medlemmer. Det er en økning på 145 medlemmer totalt siste måned. Antall yrkesaktive medlemmer gikk ned med 63 siste måned. I 2005 var det en nedgang på 3 862 medlemmer totalt, herav 3 638 yrkesaktive medlemmer.

En liten julehilsen

Fagforbundet Sør-Trøndelag ønsker alle en riktig god jul og takker for samarbeidet i året som er gått. Fylkeskontoret holdes stengt i mellomjula !

Uttalelser fra landsstyret i Fagforbundet

Landsstyret Fagforbundet var samlet til et to-dagers møte i Oslo, 7. og 8. desember 2005. Tema på dagsorden var blant annet aktuelle politiske saker som EUs tjenestedirektiv, kvalitet og fornying i offentlig sektor og regionreformen. Landsstyret diskuterte også behovet for lære- og praksisplasser og videreutdanning innenfor helse- og sosialfagene på videregående nivå.

Medlemsutvikling pr. 1. desember 2005

Fagforbundet har nå 285 874 medlemmer, herav 187 871 yrkesaktive medlemmer. Det er en økning på 921 medlemmer totalt siste måned. Antall yrkesaktive medlemmer økte med 421 siste måned. Hittil i år er det en nedgang på 4 007 medlemmer totalt og 3 575 yrkesaktive medlemmer.

Personopplysningsloven med forskrifter

Fagforbundet er underlagt personopplysningsloven med forskrift som stiller krav om tilfredsstillende håndtering av sikkerhetsarbeidet, til utøvelse av sikkerhetsledelse og internkontroll, og organisering av sikkerhetsarbeidet.

Korseminar på Oppdal 4. - 6. november 2005

Det var 28 sangere fra Sør-Trøndelag og Oslo som hadde ei kjempehelg. Koret er stadig på jakt etter flere medlemmer - spesielt tenorer - men alle som vil synge er hjertelig velkommen.

Trekk oppsigelsene (Fagbladet 18.11.2005)

Fagbevegelsen kan ikke akseptere at en bedriftseier bruker avskjed og trusler i en lovlig arbeidskonflikt. LO i Trondheim vil på det sterkeste oppfordre bedriften til å ta inn igjen de to oppsagte arbeiderne, sa Jan Lillebo i en fanemarkering utenfor Grilstad fabrikker i går.

Demonstrerte mot Grilstad-oppsigelser (Adresseavisen 18.11.2005)

Fagbevegelsen i Trondheim truer med boikottaksjoner mot Grilstad Fabrikker, etter at to arbeidere fikk sparken på dagen i høst. I går samlet fagbevegelsen seg til demonstrasjon utenfor fabrikklokalene på Ranheim.

Rammeoverføring til kommunene

Gå inn på linken under, så finner dere økning i rammeoverføringene til kommunene - brutt ned på den enkelte kommune. Finn din kommune, og bruk anledningen til å peke på hva medlemmene i din forening mener kommunene bør bruke de ekstra midlene til.